Đặt xe

Số điện thoại thành phố

(495) 505-55-55

(495) 504-22-22

(499) 6-700-700

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

53 Budennogo prospect, Fl. 3, Off. 307, Moscow, 105275

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 18:00

Người liên hệ

Dolgopolov Vyacheslav Yurevich

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo

Tên công ty:

LLC "Amalteya"

Mã số thuế:

7706754972

Mã số doanh nghiệp:

1117746319965