Такси онлайн эсвэл утсаар захиалаарай
Бүх үйлчилгээ даатгагдсан
Мэдээллийн үйлчилгээ. Тээвэрлэгч нар үйлчилгээ үзүүлнэ.
Аппликэйшн татаарай
«Максим» такси захиалганд