Такси онлайн эсвэл утсаар захиалаарай
Бүх үйлчилгээ даатгагдсан
Мэдээллийн үйлчилгээ. Тээвэрлэгч нар үйлчилгээ үзүүлнэ.