Такси онлайн эсвэл утсаар захиалаарай
Каждая поездка защищена
Мэдээллийн үйлчилгээ. Тээвэрлэгч нар үйлчилгээ үзүүлнэ.
Аппликэйшн татаарай
«Максим» такси захиалганд