• თაქსის გამოძახება თანამშრომლებისა და კლიენტებისთვის წინასწარ ცნობილი ფასით.
  • ერთიანი პირადი ანგარიში ქვეყნის ფარგლებში მგზავრობებისათვის.
  • გამოძახების შესაძლებლობა ტელეფონით ან აპლიკაციაში.
  • ტარიფების არჩევა: «ეკონომი», «კომფორტი», «ბიზნესი», «მინივენი», «ავტობუსი», «სარვირთო».
  • საანგარიშგებო დოკუმენტები ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის კავშირის არხების მეშვეობით ან ქაღალდის მატარებლით ჩვენს ხარჯზე.
  • მოხერხებული პირადი კაბინეტი:
  • — მგზავრობების დეტალიზაციის ამოტვირთვა;
  • — პირად ანგარიშზე მიბმული ნომრების სიის რედაქტირება;
  • — გადახდაზე ანგარიშისა და შედარების აქტის ფორმირება.
პირობების გაცნობა