Đặt xe ô tô

Số điện thoại di động

7003

Ứng dụng "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

32 Levaya Dubrovenka St., Office 37, Mogilev, 212030

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 18:00

Người liên hệ

Bogatiryov Vladislav Konstantinovich

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo