Kurumsal servis

  • Önceden belirlenmiş fiyatlarla, çalışanlar veya müşteriler için araç çağrı talebi.
  • Ülkede yolculuk yapmak için tek bir kişisel hesap.
  • Telefonla veya uygulama içerisinde çağrı talebi yapabilme imkanı.
  • Tarife seçimi: "Ekonomi", "Konfor", "Minivan".
  • Raporlama belgelerini, masrafları bize ait olmak üzere basılı kopya halinde bildirme.
  • Kullanışlı kişisel hesap
  • — yolculuk ayrıntılarının indirilmesi;
  • — kişisel hesaba bağlı numaraların listesini düzenleme.
Koşullar hakkında bilgi alın