კორპორატიული მომსახურება

  • ავტომობილის გამოძახება თანამშრომლებისა და კლიენტებისთვის წინასწარ ცნობილი ფასით.
  • ერთიანი პირადი ანგარიში ქვეყნის ფარგლებში მგზავრობებისათვის.
  • გამოძახების შესაძლებლობა ტელეფონით ან აპლიკაციაში.
  • არჩევა ტარიფების: «ეკონომი», «კომფორტი», «მინივენი».
  • საანგარიშგებო დოკუმენტები ქაღალდზე ჩვენს ხარჯზე.
  • მოხერხებული პირადი კაბინეტი:
  • — მგზავრობების დეტალიზაციის ამოტვირთვა;
  • — პირად ანგარიშზე მიბმული ნომრების სიის რედაქტირება.
პირობების გაცნობა