Ба ҳайси ронанда фаъолият намо

Барои пур кардани анкета аз қайд гузаштан лозим аст
Рамзи санҷишӣ тариқи паёми овозӣ гирифта шавад?