درخواست تاکسی

شماره تلفن های شهری:

(495) 505-55-55

(495) 504-22-22

دفتر

آدرس دفتر:

105275, g. Moskva, pr-t Budennogo, 53, et. 3, of. 312

برنامه کاری دفتر:

‫د‬وشنبه‬. – ‫جمعه‬.: ‫از 9:00 تا 19:00‬

‫شنبه‬. – ‫یکشنبه‬.: ‫از 9:00 تا 18:00‬

شخص مسئول:

Hundaev Bator Yurevich

کنترل کیفیت خدمات

تماس با مدیریت

روابط عمومی (بخش بین الملل)

بخش تبلیغات

تلفن:

+7 (3522) 60-82-94 دیگر شماره تماس 1467