به صورت آنلاین و یا از طریق تلفن، درخواست خودرو بده
سرویس درخواست خودرو، خدمات حمل و نقل بار ارائه نمی دهد.
برنامه را دانلود کنید
«ماکسیم: درخواست خودرو»